radno vreme | osoblje | kontakt | kulturni spomenici  | memorijalni spomenici

  Kontakt
  32000 Vukovar, Hrvatska
  Ivana Gundulića 19

 
 TEL +385 32 441 016
  FAX +385 32 441 015
 
 NOVOSTI


S A O P Š T E NJ E

POČETKOM OVE GODINE, GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE U VUKOVARU JE IZVRŠIO PODELU NASTAVNOG MATERIJALA DEČJIM VRTIĆIMA KOJI DRŽE NASTAVU NA SRPSKOM JEZIKU I ĆIRILICI U SLEDEĆIM MESTIMA: VUKOVAR, BOROVO, DALJ, TRPINJA, BOBOTA, BRŠADIN, JAGODNJAK, BOLMAN I BELI MANASTIR.

NASTAVNI MATERIJAL JE PRIBAVLJEN OD STRANE ODELENJA ZA DIJASPORU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE.