radno vreme | osoblje | kontakt | kulturni spomenici  | memorijalni spomenici

  Kontakt
  32000 Vukovar, Hrvatska
  204. vukovarske brigade 2

 
 TEL +385 32 441 016
  FAX +385 32 441 015
 
 NOVOSTI

SERVIS ZA BRZE ODGOVORE KANCELARIJE ZA SARADNЈU SA DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu osnovala je Servis za brze odgovore sa namerom da pruži pomoć u procesu dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole i druga prosvetna pitanja). Pitanja se mogu postaviti elektronskim putem na sajtu: www.dijaspora.gov.rs, putem telefona: +381-11-3202-937 i ličnim dostavljanjem u prijemno odeljenje brzih odgovora: Beograd, Vasina br. 20, radnim danom od 09:00 do 16:00 časova.