radno vreme | osoblje | kontakt | kulturni spomenici  | memorijalni spomenici

  Kontakt
  32000 Vukovar, Hrvatska
  204. vukovarske brigade 2

 
 TEL +385 32 441 016
  FAX +385 32 441 015
 
 NOVOSTI

Saopštenje ZVO

Obaveštenje o rokovima vezanim za Zakon o prebivalištu

29. decembra 2013. godine rok je do kada se nadležnim policijskim upravama trebaju prijaviti svi građani koji ne žive na adresi prebivališta u RH već su godinama u inostranstvu ili im je istekla lična karta. Stupanjem na snagu novog Zakona o prebivalištu, decembar 2012. godine, građani su dužni nadležnoj policijskoj upravi ili stanici prijaviti prebivalište ili boravište u kome borave najmanje tri meseca. Ovim Zakonom je predviđena procedura brisanja iz evidencije prebivališta po službenoj dužnosti za sve one za koje se proverom na terenu utvrdi da stvarno ne žive na prijavljenoj adresi. Iz procedure brisanja iz evidencije prebivalište izuzete su izbeglice koje su u programu obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinuti u Hrvatskoj. Osobe s ovim statusom do 29. decembra neće biti podvrgnute policijskoj provjeri. Sve izbeglice, odnosno svi koji na dan donošenja zakona najmanje godinu dana nisu živjeli na teritoriji Hrvatske, moraju se do 29. decembra javiti u nadležnu policijsku upravu na čijem području imaju prijavljeno prebivalište i obavijestiti policiju o svom boravku izvan Hrvatske. To mogu učiniti neposredno u policiji ili putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnih ureda Republike Hrvatske. Potvrdom nadležnih organa u kojoj borave mogu dokazati da tamo borave zbog rada koji nema trajni karakter. Bitno je istaći da se odjavom prebivališta ne gubi hrvatsko državljanstvo niti prava koja iz njega proizilaze tako da nema razloga za zabrinutost za promet nekretnina i druge imovinsko pravne odnose. Za sve detaljnije informacije u vezi sa pitanjem prebivališta/boravište obratiti se u pravnu službu ZVO-a.